Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 219 : Täiskogu istungi läbiviimist reguleerivad sätted, mida kohaldatakse ka komisjonides

Komisjonides kohaldatakse vajalike muudatustega järgmisi hääletust puudutavaid, kodukorra ja menetlusega seotud sõnavõtte käsitlevaid artikleid: artikkel 174 (Parlamendi töö takistamise vältimine), artikkel 179 (Lävendid), artikkel 180 (Muudatusettepanekute esitamine ja tutvustamine), artikkel 181 (Muudatusettepanekute lubatavus), artikkel 182 (Hääletamise kord), artikkel 183 (Muudatusettepanekute hääletamise järjekord), artikli 185 (Osade kaupa hääletamine) lõige 1, artikkel 186 (Hääleõigus), artikkel 187 (Hääletamine), artikkel 189 (Häälte võrdne jagunemine), artikli 190 (Nimeline hääletus) lõiked 3 ja 4, artikkel 191 (Salajane hääletus), artikkel 192 (Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamine), artikkel 193 (Vaidlused hääletuse üle), artikkel 195 (Kodukorda puudutavad märkused), artikkel 200 (Arutelu ja hääletuse edasilükkamine) ja artikkel 201 (Istungi katkestamine või lõpetamine).

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika