Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VIII : VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1 : VALIOKUNNAT

219 artikla : Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

Valiokuntiin sovelletaan soveltuvin osin seuraavia äänestystä, työjärjestyspuheenvuoroja ja menettelyä koskevia puheenvuoroja koskevia määräyksiä: 174 artikla (Haitan aiheuttamisen estäminen), 179 artikla (Vähimmäismäärät), 180 artikla (Tarkistusten jättäminen ja esittely), 181 artikla (Tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi), 182 artikla (Äänestysmenettely), 183 artikla (Tarkistuksia koskeva äänestysjärjestys), 185 artiklan 1 kohta (Kohta kohdalta -äänestys), 186 artikla (Äänestysoikeus), 187 artikla (Äänestäminen), 189 artikla (Tasan menevät äänestykset), 190 artiklan 3 ja 4 kohta (Äänestys nimenhuudon mukaan), 191 artikla (Salainen äänestys), 192 artikla (Koneäänestys), 193 artikla (Äänestystä koskevat epäselvyydet), 195 artikla (Työjärjestyspuheenvuorot), 200 artikla (Keskustelun tai äänestyksen lykkääminen) ja 201 artikla (Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen).

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö