Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 1 : COISTÍ

Riail 219 : Forálacha a bhaineann le suíonna iomlánacha agus is infheidhme i gcoiste

Beidh feidhm mutatis muntandis maidir le coistí ag na Rialacha seo a leanas a bhaineann le vótáil, pointí oird agus tairiscintí nós imeachta: Riail 174 (Bac a chosc), Riail 179 (Tairseacha), Riail 180 (Leasuithe a chur síos agus a thíolacadh), Riail 181 (Inghlacthacht na leasuithe), Riail 182 (An nós imeachta vótála), Riail 183 (An t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe), Riail 185 (1) (Vótáil dheighilte), Riail 186 (Ceart chun vóta a chaitheamh), Riail 187 (Vótáil), Riail 189 (Comhionannas vótaí), Riail 190 (3) agus (4) (Vótáil le glaoch rolla), Riail 191 (Vótáil le ballóid rúnda), Riail 192 (Úsáid a bhaint as córas vótála leictreonach), Riail 193 (Díospóidí maidir leis an vótáil), Riail 195 (Pointí oird), Riail 200 (Díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth) agus Riail 201 (An suí a chur ar fionraí nó a chríochnú).

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais