Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

219 straipsnis : Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

Komitetams mutatis mutandis taikomi šie straipsniai dėl balsavimo, pareiškimų dėl darbo tvarkos ir procedūrinių pasiūlymų: 174 straipsnis (Trukdymo prevencija), 179 straipsnis (Ribos), 180 straipsnis (Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas), 181 straipsnis (Pakeitimų priimtinumas), 182 straipsnis (Balsavimo procedūra), 183 straipsnis (Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka), 185 straipsnio 1 dalis (Balsavimas dalimis), 186 straipsnis (Balsavimo teisė), 187 straipsnis (Balsavimas), 189 straipsnis (Balsų pasiskirstymas po lygiai), 190 straipsnio 3 ir 4 dalys (Vardinis balsavimas), 191 straipsnis (Slaptas balsavimas), 192 straipsnis (Elektroninis balsavimas), 193 straipsnis (Ginčai dėl balsavimo rezultatų), 195 straipsnis (Pareiškimai dėl darbo tvarkos), 200 straipsnis (Diskusijų ar balsavimo atidėjimas) ir 201 straipsnis (Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga).

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika