Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 219 : Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

De volgende artikelen betreffende stemmingen, ordepunten en procedurele moties zijn van overeenkomstige toepassing op commissies: artikel 174 (Voorkoming van verstoring van procedures), artikel 179 (Drempels), artikel 180 (Indiening en presentatie van amendementen), artikel 181 (Ontvankelijkheid van amendementen), artikel 182 (Stemprocedure), artikel 183 (Volgorde van stemming over amendementen), artikel 185, lid 1 (Stemming in onderdelen), artikel 186 (Stemrecht), artikel 187 (Stemming), artikel 189 (Staking van stemmen), artikel 190, leden 3 en 4 (Hoofdelijke stemming), artikel 191 (Geheime stemming), artikel 192 (Gebruik van de elektronische steminstallatie), artikel 193 (Betwisting van de stemming), artikel 195 (Ordepunten), artikel 200 (Verdaging van een debat of van een stemming) en artikel 201 (Schorsing of sluiting van de vergadering).

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid