Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 219 : Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Do komisji stosuje się odpowiednio następujące przepisy dotyczące głosowania i wystąpień w sprawach proceduralnych: art. 174 (Zapobieganie zakłóceniom), art. 179 (Progi), art. 180 (Składanie i przedstawianie poprawek), art. 181 (Dopuszczalność poprawek), art. 182 (Procedura głosowania), art. 183 (Kolejność głosowania nad poprawkami) z wyjątkiem ust. 4b, art. 185 ust. 1 (Głosowanie podzielone), art. 186 (Prawo do głosowania), art. 187 (Głosowanie), art. 189 (Równa liczba głosów), art. 190 ust. 3 i 4 (Głosowanie imienne), art. 191 (Głosowanie tajne), art. 192 (Głosowanie elektroniczne), art. 193 (Kwestionowanie ważności głosowania), art. 195 (Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu), art. 200 (Odroczenie debaty lub głosowania) i art. 201 (Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia).

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności