Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 219 : Določbe o poteku plenarnih sej, ki se uporabljajo v odborih

Za odbore se smiselno uporabljajo naslednji členi v zvezi z glasovanjem, vprašanji pravilnosti postopka in postopkovnimi predlogi: člen 174 (Preprečevanje obstrukcije), člen 179 (Pragi), člen 180 (Vložitev in predstavitev predlogov sprememb), člen 181 (Dopustnost predlogov sprememb), člen 182 (Postopek glasovanja), člen 183 (Vrstni red glasovanja o predlogih sprememb), člen 185(1) (Glasovanje po delih), člen 186 (Pravica do glasovanja), člen 187 (Glasovanje), člen 189 (Izenačenost glasov), člen 190(3) in (4) (Poimensko glasovanje), člen 191 (Tajno glasovanje), člen 192 (Uporaba sistema za elektronsko glasovanje), člen 193 (Spori glede glasovanja), člen 195 (Vprašanja pravilnosti postopka), člen 200 (Preložitev razprave ali glasovanja) in člen 201 (Prekinitev ali zaključek seje).

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov