Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 219 : Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Följande artiklar om omröstning och ordningsfrågor ska i tillämpliga delar tillämpas även för utskott: artikel 174 (Förhindrande av störningar), artikel 179 (Tröskelvärden), artikel 180 (Ingivande och framläggande av ändringsförslag), artikel 181 (Ändringsförslags tillåtlighet), artikel 182 (Omröstningar), artikel 183 (Omröstningsordning vid ändringsförslag), artikel 185.1 (Delad omröstning), artikel 186 (Rösträtt), artikel 187 (Omröstning), artikel 189 (Lika röstetal), artikel 190.3 och 190.4 (Omröstning med namnupprop), artikel 191 (Sluten omröstning), artikel 192 (Användning av elektroniskt omröstningssystem), artikel 193 (Invändningar beträffande omröstningar), artikel 195 (Ordningsfrågor), artikel 200 (Uppskjutande av debatt och omröstning) och artikel 201 (Avbrytande eller avslutande av sammanträde).

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy