Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
2 SKYRIUS : TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

223 straipsnis : Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

1.   Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatines tarpparlamentines delegacijas ir, atsižvelgdamas į jų įgaliojimus, nustato jų pobūdį bei narių skaičių. Delegacijų narius skiria frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai per naujai išrinkto Parlamento pirmąją arba antrąją mėnesinę sesiją visai Parlamento kadencijai.

2.   Frakcijos turi kiek įmanoma užtikrinti tinkamą valstybių narių, politinių pažiūrų ir lyčių atstovavimą. Delegacijoje negali būti daugiau nei trečdalis tos pačios valstybės pilietybę turinčių narių. Mutatis mutandis taikomas 209 straipsnis.

3.   Delegacijų biurai sudaromi pagal 213 straipsnyje išdėstytą nuolatiniams komitetams taikomą procedūrą.

4.   Parlamentas nustato atskirų delegacijų bendruosius įgaliojimus. Bet kuriuo metu jis gali nuspręsti šiuos įgaliojimus išplėsti ar sumažinti.

5.   Pirmininkų sueiga Delegacijų pirmininkų sueigos siūlymu tvirtina delegacijų veiklos įgyvendinimo nuostatas.

6.   Delegacijos pirmininkas komitetui, atsakingam už užsienio reikalus, reguliariai praneša apie delegacijos veiklą.

7.   Delegacijos pirmininkui suteikiama galimybė kalbėti komitete, jei į darbotvarkę įtrauktas klausimas iš delegacijos kompetencijos srities. Tokia galimybė taip pat suteikiama to komiteto pirmininkui arba pranešėjui per delegacijos posėdžius.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika