Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
2. NODAĻA : PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJAS

224. pants : Apvienotās parlamentārās komitejas

1.   Eiropas Parlaments var izveidot apvienotās parlamentārās komitejas ar Eiropas Savienības asociēto valstu parlamentiem vai ar to valstu parlamentiem, ar kurām Savienība ir uzsākusi pievienošanās sarunas.

Šīs komitejas var sagatavot ieteikumus iesaistītajiem parlamentiem. Attiecībā uz Eiropas Parlamentu šos ieteikumus nodod atbildīgajai komitejai, kura iesniedz priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem.

2.   Dažādo apvienoto parlamentāro komiteju vispārīgos pienākumus nosaka Eiropas Parlaments saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm.

3.   Apvienoto parlamentāro komiteju darbību regulē procedūra, kura ir noteikta attiecīgajā nolīgumā. Šī procedūra balstās uz paritāti starp Eiropas Parlamenta delegāciju un attiecīgā parlamenta delegāciju.

4.   Apvienotās parlamentārās komitejas pieņem savu reglamentu un iesniedz to apstiprināšanai Eiropas Parlamenta Prezidijam un iesaistītā trešās valsts parlamenta attiecīgajai struktūrai.

5.   Eiropas Parlamenta delegāciju locekļu iecelšana apvienotajās parlamentārajās komitejās, kā arī šo delegāciju prezidiju izveide notiek saskaņā ar procedūru, kas noteikta parlamentu sadarbības delegācijām.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika