Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA IX : VETOOMUKSET

228 artikla : Tiedonhankintamatkat

1.   Vetoomuksia tutkiessaan, tietoja kerätessään ja ratkaisuja etsiessään valiokunta voi järjestää tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioon tai alueelle, jota käsiteltäväksi hyväksytyt ja valiokunnassa jo käsitellyt vetoomukset koskevat. Tiedonhankintamatkoilla on yleensä käsiteltävä useissa vetoomuksissa esille tuotuja seikkoja. Valiokuntien valtuuskuntien matkoja Euroopan unionin alueelle koskevia puhemiehistön sääntöjä sovelletaan.

2.   Kohdejäsenvaltiosta valitut jäsenet eivät voi olla osa valtuuskuntaa. Heidän voidaan sallia osallistua tiedonhankintamatkaan omasta aloitteestaan.

3.   Valtuuskunnan viralliset jäsenet laativat kunkin tiedonhankintamatkan jälkeen raportin virkamatkasta. Valtuuskuntaa johtava jäsen koordinoi raportin laatimista ja pyrkii pääsemään yksimielisyyteen sen sisällöstä virallisten jäsenten kesken tasavertaisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, raportissa on esitettävä eriävät arvioinnit.

Valtuuskuntaan omasta aloitteestaan osallistuvat jäsenet eivät osallistu raportin laatimiseen.

4.   Matkasta laadittu raportti ja mahdolliset suositukset toimitetaan valiokunnalle. Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi tarkistuksia suosituksiin mutta eivät niihin raportin osiin, jotka koskevat valtuuskunnan havaitsemia tosiseikkoja.

Valiokunta äänestää ensin mahdollisista tarkistuksista suosituksiin ja sen jälkeen matkasta laaditusta raportista kokonaisuudessaan.

Jos matkasta laadittu raportti hyväksytään, se toimitetaan tiedoksi puhemiehelle.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö