Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

IX. CÍM : PETÍCIÓK

228. cikk : Tényfeltáró látogatások

1.   Petíciók kivizsgálása, ténymegállapítás vagy megoldások keresése céljából a bizottság tényfeltáró látogatásokat szervezhet az elfogadhatónak nyilvánított és a bizottságban már megvitatott petíciók által érintett tagállamokba vagy régiókba. A tényfeltáró látogatások főszabályként több petícióban felvetett ügyekkel foglalkoznak. A bizottsági küldöttségek Európai Unión belüli utazásaira a vonatkozó elnökségi szabályok alkalmazandók.

2.   Az úti cél szerinti tagállamban megválasztott képviselők nem vehetnek részt a küldöttségben. E képviselők számára engedélyezhető, hogy nem hivatalos minőségben elkísérjék a küldöttséget.

3.   Minden látogatás után a küldöttség hivatalos tagjai jelentést készítenek a kiküldetésről. A küldöttség vezetője hangolja össze a jelentés megszövegezését, és annak tartalmát illetően a küldöttség hivatalos tagjai között – őket egyenrangúként kezelve – egyetértésre törekszik. Egyetértés hiányában a küldöttségi jelentésnek tartalmaznia kell az eltérő értékeléseket.

A küldöttségben nem hivatalos minőségben részt vevő képviselők nem vehetnek részt a jelentés megszövegezésében.

4.   A küldöttségi jelentést és az esetleges ajánlásokat be kell nyújtani a bizottságnak. A bizottság tagjai az ajánlásokhoz módosításokat terjeszthetnek elő, a jelentésnek a küldöttség által megállapított tényekkel kapcsolatos részeihez azonban nem.

A bizottság először az ajánlásokhoz fűzött módosításokról szavaz, amennyiben vannak ilyenek, majd pedig a küldöttségi jelentés egészéről.

A küldöttségi jelentést jóváhagyás esetén tájékoztatás céljából továbbítani kell az Elnöknek.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat