Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

IX ANTRAŠTINĖ DALIS : PETICIJOS

228 straipsnis : Apsilankymai informacijos rinkimo tikslu

1.   Nagrinėdamas peticijas, nustatydamas faktus ar ieškodamas sprendimų, komitetas gali lankytis informacijos rinkimo tikslu valstybėse narėse ar regionuose, kurie susiję su priimtinomis peticijomis, dėl kurių jau vyko diskusijos komitete. Paprastai apsilankymai informacijos rinkimo tikslu apima klausimus, iškeltus keliose peticijose. Apsilankymams taikomos Biuro taisyklės dėl komitetų narių komandiruočių Europos Sąjungos teritorijoje.

2.   Delegacijoje negali būti valstybėje narėje, į kurią vykstama, išrinktų narių. Jiems gali būti leidžiama ex officio lydėti apsilankymo informacijos rinkimo tikslu vykstančią delegaciją.

3.   Po kiekvieno apsilankymo oficialūs delegacijos nariai parengia apsilankymo ataskaitą. Delegacijos vadovas koordinuoja ataskaitos rengimą ir stengiasi pasiekti bendrą oficialių delegacijos narių sutarimą dėl ataskaitos, turinio vienodai atsižvelgdamas į jų nuomones. Neradus bendro sutarimo, apsilankymo ataskaitoje turi būti pateikti skirtingi vertinimai.

Su delegacija ex officio vykę nariai nedalyvauja rengiant ataskaitą.

4.   Apsilankymo ataskaita ir galimos rekomendacijos pateikiamos komitetui. Nariai gali pateikti rekomendacijų pakeitimus, tačiau jie negali keisti ataskaitos dalių, kuriose pateikiami delegacijos nustatyti faktai.

Komitetas pirmiausia balsuoja dėl rekomendacijų pakeitimų, jei jų pateikiama, o po to – už visą apsilankymo ataskaitą.

Jei apsilankymo ataskaita patvirtinama, ji perduodama Parlamento pirmininkui susipažinti.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika