Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

IX SADAĻA : LŪGUMRAKSTI

228. pants : Faktu konstatēšanas braucieni

1.   Izskatot lūgumrakstus, konstatējot faktus vai meklējot risinājumus, komiteja var organizēt faktu konstatēšanas braucienus uz dalībvalsti vai reģionu, uz kuru attiecas lūgumraksti, kuri atzīti par pieņemamiem un kuri jau ir apspriesti komitejā. Parasti faktu konstatēšanas braucieni ir saistīti ar jautājumiem, kas izvirzīti vairākos lūgumrakstos. Piemēro Prezidija noteikumus, kas reglamentē komiteju delegācijas Eiropas Savienībā.

2.   Delegācijā neiekļauj deputātus, kuri ievēlēti galamērķa dalībvalstī. Tiem var ļaut pievienoties faktu konstatēšanas brauciena delegācijai pēc savas iniciatīvas ( ex officio).

3.   Pēc katra brauciena delegācijas oficiālie locekļi sagatavo ziņojumu. Delegācijas vadītājs koordinē ziņojuma sagatavošanu un cenšas panākt visu oficiālo locekļu vienprātību par tā saturu. Ja vienprātība netiek panākta, ziņojumā izklāsta atšķirīgos novērtējumus.

Locekļi, kuri delegācijā piedalās pēc savas iniciatīvas ( ex officio), nepiedalās ziņojuma sagatavošanā.

4.   Ziņojumu par faktu konstatēšanas braucienu, tostarp iespējamos ieteikumus, iesniedz komitejai. Deputāti var iesniegt grozījumus ieteikumiem, bet ne ziņojuma daļām attiecībā uz delegācijas konstatētajiem faktiem.

Komiteja vispirms balso par ieteikumu grozījumiem, ja tādi ir, un tad par brauciena ziņojumu kopumā.

Ja brauciena ziņojums tiek apstiprināts, to nosūta Parlamenta priekšsēdētājam informācijai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika