Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IX : VERZOEKSCHRIFTEN

Artikel 228 : Onderzoeksmissies

1.   In het kader van de behandeling van verzoekschriften, de vaststelling van feiten of het zoeken naar oplossingen kan de commissie onderzoeksmissies doen in de lidstaat of regio die het voorwerp is van een ontvankelijk verklaard verzoekschrift waarover reeds in de commissie is beraadslaagd. In de regel hebben onderzoeksmissies betrekking op vraagstukken die in meerdere verzoekschriften zijn opgeworpen. De regeling van het Bureau inzake reizen van commissiedelegaties binnen de Europese Unie is van toepassing.

2.   In de lidstaat van bestemming gekozen leden maken geen deel uit van de delegatie. Zij kunnen de delegatie tijdens de onderzoeksmissie wel ambtshalve begeleiden.

3.   Na elke onderzoeksmissie wordt een missieverslag opgesteld door de officiële leden van de delegatie. Het hoofd van de delegatie coördineert het opstellen van het verslag en tracht op voet van gelijkheid tussen de officiële leden consensus te bereiken over de inhoud ervan. Indien geen consensus wordt bereikt, zet het missieverslag de uiteenlopende beoordelingen uiteen.

Leden die de delegatie ambtshalve begeleiden, nemen geen deel aan de opstelling van het verslag.

4.   Het missieverslag wordt, met inbegrip van eventuele aanbevelingen, aan de commissie voorgelegd. Leden kunnen amendementen indienen op de aanbevelingen, maar niet op onderdelen van het verslag die betrekking hebben op door de commissie vastgestelde feiten.

De commissie stemt eerst over de eventuele amendementen op de aanbevelingen en vervolgens over het missieverslag in zijn geheel.

Indien het missieverslag wordt goedgekeurd, wordt het ter informatie toegezonden aan de Voorzitter.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid