Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ IX : PETYCJE

Artykuł 228 : Misje informacyjne

1.   W ramach analizowania petycji, ustalania stanu faktycznego lub poszukiwania rozwiązań komisja może zorganizować misje informacyjne do państwa członkowskiego lub regionu, o którym jest mowa w uznanych za dopuszczalne petycjach rozpatrywanych już w komisji. Co do zasady, misje informacyjne odbywają się w sprawach poruszonych w kilku petycjach. Stosuje się przepisy Prezydium dotyczące wyjazdów delegacji komisji parlamentarnych do państw Unii Europejskiej.

2.   Posłowie wybrani w państwie członkowskim przeznaczenia nie wchodzą w skład delegacji. Można zezwolić im na towarzyszenie delegacji odbywającej misję informacyjną w ramach wypełniania obowiązków poselskich.

3.   Po każdej misji oficjalni członkowie delegacji sporządzają sprawozdanie z misji. Przewodniczący delegacji koordynuje sporządzanie sprawozdania i dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie treści sprawozdania wśród oficjalnych członków delegacji na zasadzie równorzędności. W przypadku braku porozumienia w sprawozdaniu z misji przedstawia się rozbieżne oceny.

Posłowie uczestniczący w delegacji w ramach wypełniania obowiązków poselskich nie biorą udziału w sporządzaniu sprawozdania.

4.   Sprawozdanie z misji, zawierające ewentualne zalecenia, przedstawia się komisji. Posłowie mogą zgłaszać poprawki do zaleceń, z wyjątkiem części sprawozdania dotyczących okoliczności faktycznych ustalonych przez delegację.

Komisja głosuje w pierwszej kolejności nad poprawkami do zaleceń, jeżeli takowe złożono, a następnie nad całością sprawozdania z misji.

Zatwierdzone sprawozdanie przekazuje się do wiadomości Przewodniczącego.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności