Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA IX : PETICE

Článek 229 : Oznamování petic

1.   Petice, které byly zapsány do rejstříku podle čl. 226 odst. 9, a hlavní procesní rozhodnutí v případě těchto petic se oznámí v Parlamentu. Tato oznámení jsou uvedena v zápisu.

2.   Název a shrnutí textů petic zapsaných do rejstříku spolu se stanovisky a nejdůležitějšími rozhodnutími v souvislosti s projednáváním petic jsou přístupné veřejnosti na petičním portálu na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí