Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

IX OSA : PETITSIOONID

Artikkel 229 : Petitsioonidest teadaandmine

1.   Parlamenti teavitatakse artikli 226 lõikes 9 osutatud registrisse kantud petitsioonidest ja olulisematest petitsioonide läbivaatamise menetlust puudutavatest otsustestil. Teadaanded kantakse istungi protokolli.

2.   Registrisse kantud petitsioonide pealkirjad ja sisukokkuvõtted ning petitsioonide läbivaatamisel esitatud arvamused ja olulisemad vastuvõetud otsused tehakse Euroopa Parlamendi veebisaidil petitsiooniportaalis üldsusele kättesaadavaks.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika