Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IX : VERZOEKSCHRIFTEN

Artikel 229 : Bekendmaking van verzoekschriften

1.   Van de verzoekschriften die zijn ingeschreven in het in artikel 226, lid 9, genoemde algemeen register, alsmede van de belangrijkste besluiten over de te volgen procedure voor de behandeling van specifieke verzoekschriften wordt ter plenaire vergadering mededeling gedaan. Deze mededelingen worden opgenomen in de notulen van de vergadering.

2.   De titels en samenvattingen van de in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften, alsmede de samen met de verzoekschriften toegezonden adviezen en belangrijkste besluiten worden voor het publiek toegankelijk gemaakt op het verzoekschriftenportaal op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid