Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 229 : Oznámenie o petíciách

1.   Petície zapísané v registri podľa článku 226 ods. 9 sa spolu s hlavnými rozhodnutiami o postupe, ktorý sa uplatní pri konkrétnych petíciách, oznámia v pléne. Takéto oznámenia sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania.

2.   Názov a zhrnutie textov petícií zapísaných v registri spolu s textom stanovísk a najdôležitejších rozhodnutí predložených v súvislosti s preskúmaním petícií sa sprístupní verejnosti na portáli pre petície na internetovej stránke Parlamentu.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia