Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV XI : GENERALNI SEKRETARIAT PARLAMENTA

Člen 234 : Generalni sekretariat Parlamenta

1.   Parlament ima generalnega sekretarja, ki ga imenuje predsedstvo.

Generalni sekretar se pred predsedstvom slovesno zaveže, da bo vestno in popolnoma nepristransko opravljal svoje naloge.

2.   Generalni sekretar vodi sekretariat, čigar sestavo in organizacijo določi predsedstvo.

3.   Predsedstvo sprejme kadrovski načrt generalnega sekretariata Parlamenta in akte, ki urejajo vprašanja v zvezi s položajem in plačami uradnikov in drugih uslužbencev.

Predsednik Parlamenta o tem ustrezno obvesti ustrezne institucije Unije.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov