Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA XII. : OVLASTI U VEZI S POLITIČKIM STRANKAMA NA EUROPSKOJ RAZINI

Članak 235. : Ovlasti u vezi s europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama (1)

1.   Ako Parlament  u  skladu  s  člankom 65.  stavkom 1.  Financijske uredbe  odluči zadržati pravo odobravanja rashoda, on djeluje putem svojega Predsjedništva.

Predsjedništvo je na toj osnovi nadležno za donošenje odluka na temelju članaka 17., 18., 24., članka 27. stavka 3. i članka 30. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Pojedinačne odluke koje Predsjedništvo donosi na temelju ovog stavka potpisuje predsjednik u njegovo ime i o njima se obavještava podnositelja zahtjeva ili korisnika u skladu s člankom 297. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. U pojedinačnim odlukama navode se razlozi na kojima se one temelje u skladu s člankom 296. drugim stavkom tog Ugovora.

Predsjedništvo može u bilo kojem trenutku zatražiti mišljenje Konferencije predsjednika.

2.   Na zahtjev četvrtine zastupnika u Parlamentu koji predstavljaju najmanje tri kluba zastupnika, Parlament glasuje o odluci da se, u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, od Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade zatraži da provjeriti ispunjava li pojedina registrirana europska politička stranka ili europska politička zaklada uvjete utvrđene u članku 3. stavku 1. točki (c) i članku 3. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

3.   Na temelju prvog podstavka članka 10. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, skupina od najmanje 50 građana može podnijeti obrazložen zahtjev kojim Parlament poziva da zatraži provjeru iz stavka 2. Taj obrazloženi zahtjev ne smiju pokrenuti ili potpisati zastupnici. On mora sadržavati bitne činjenične dokaze kojima se pokazuje da predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ne ispunjava uvjete iz stavka 2.

Predsjednik nadležnom odboru prosljeđuje dopuštene zahtjeve klubova i građana na daljnje razmatranje.

Nakon razmatranja zahtjeva, koje se mora održati u roku od četiri mjeseca nakon što ga predsjednik proslijedio, nadležni se odbor može većinom svojih članova koji predstavljanju najmanje tri kluba zastupnika odlučiti na daljnje djelovanje u pogledu zahtjeva te o tome obavijestiti predsjednika.

Skupina građana obavještava se o ishodu razmatranja u odboru.

Nakon zaprimanja odluke odbora predsjednik o zahtjevu obavještava Parlament.

Parlament nakon te obavijesti većinom glasova odlučuje hoće li podnijeti zahtjev Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade.

Odbor usvaja smjernice za postupanje s takvim zahtjevima skupina građana.

4.   Na zahtjev četvrtine zastupnika u Parlamentu koji predstavljaju najmanje tri kluba zastupnika, Parlament glasuje o prijedlogu obrazložene odluke da se, u skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, iznese prigovor na odluku Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade o brisanju pojedine europske političke stranke ili europske političke zaklade iz Registra u roku od tri mjeseca od dostavljanja odluke.

Nadležni odbor podnosi prijedlog obrazložene odluke. Ako se taj prijedlog odbije, smatra se da je donesena suprotna odluka.

5.   Na temelju prijedloga nadležnog odbora Konferencija predsjednika imenuje dva člana odbora neovisnih uglednih osoba u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

(1) Članak 235. primjenjuje se samo na europske političke stranke i europske političke zaklade u smislu članka 2. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.
(2) Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti