Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV XIII : UPORABA IN SPREMEMBA POSLOVNIKA

Člen 236 : Uporaba Poslovnika

1.   V primeru dvoma v zvezi z uporabo ali razlago tega poslovnika lahko predsednik zadevo pošlje pristojnemu odboru v obravnavo.

Predsedniki odborov to lahko naredijo, ko se tak dvom pojavi med delom odbora in je s tem povezan.

2.   Odbor odloči, ali je treba predlagati spremembo Poslovnika. V tem primeru ravna v skladu s členom 237.

3.   Če odbor sklene, da zadošča razlaga obstoječega poslovnika, pošlje svojo razlago predsedniku, ki s tem seznani Parlament na njegovem naslednjem delnem zasedanju.

4.   Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, nasprotujejo razlagi odbora v roku 24 ur po njegovi razglasitvi, se o zadevi glasuje v Parlamentu. Besedilo je sprejeto z večino oddanih glasov, pod pogojem, da je navzoča najmanj tretjina vseh poslancev Parlamenta. V primeru zavrnitve se zadeva vrne odboru.

5.   Nesporne razlage in razlage, ki jih je sprejel Parlament, se v poševni pisavi dodajo kot pojasnila ustreznemu členu oziroma členom.

6.   Razlage morajo biti upoštevane pri prihodnji uporabi in razlagi zadevnih členov.

7.   Pristojni odbor Poslovnik in razlage redno pregleduje.

8.   Kadar ta poslovnik podeljuje pravice določenemu številu poslancev, se to število v primeru spremenjenega skupnega števila sedežev v Parlamentu, zlasti pa po širitvi Evropske unije, avtomatično uskladi z najbližjim celim številom, ki najbolj ustreza enakemu odstotku poslancev.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov