Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

XIII. CÍM : AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

237. cikk : Az eljárási szabályzat módosítása

1.   E szabályzathoz és mellékleteihez minden képviselő javasolhat módosításokat, adott esetben rövid indokolással ellátva.

Az illetékes bizottság megvizsgálja a módosításokat, és határoz a Parlamenthez történő benyújtásukról.

A 180., a 181. és a 183. cikk alkalmazása során az ilyen módosítások plenáris ülésen történő vizsgálatakor, az e cikkekben szereplő, az „eredeti szöveg”-re vagy a „kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat”-ra történő hivatkozások az éppen hatályban levő rendelkezésre való hivatkozásoknak tekintendők.

2.   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 232. cikkével összhangban e szabályzat módosításai csak az összes parlamenti képviselő többségének szavazatával fogadhatók el.

3.   Ha a szavazáskor másként nem rendelkeznek, e szabályzat és a hozzá kapcsolódó mellékletek módosításai az elfogadásukat követő plenáris ülés első napján lépnek hatályba.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat