Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL XIII : TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Artikel 237 : Wijziging van het Reglement

1.   Ieder lid kan wijzigingen op dit Reglement en de bijlagen voorstellen, die vergezeld kunnen gaan van korte motiveringen.

De bevoegde commissie behandelt deze wijzigingsvoorstellen en beslist om ze al dan niet aan het Parlement voor te leggen.

Voor de toepassing van de artikelen 180, 181 en 183 op de behandeling van dergelijke voorgestelde wijzigingen ter plenaire vergadering, wordt met in die artikelen gemaakte verwijzingen naar de “oorspronkelijke tekst” of naar het voorstel voor een wetgevingshandeling naar de op dat moment geldende bepaling verwezen.

2.   Overeenkomstig artikel 232 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is voor de aanneming van amendementen op dit Reglement de meerderheid van de leden van het Parlement vereist.

3.   Tenzij dat anders is aangegeven bij de stemming, treden wijzigingen van dit Reglement en de bijlagen in werking op de eerste dag van de vergaderperiode die volgt op de aanneming ervan.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid