Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ XIII : STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU

Artykuł 237 : Zmiany w Regulaminie

1.   Każdy poseł może zaproponować wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie i w załącznikach do niego dodając, w razie potrzeby, zwięzłe uzasadnienia.

Właściwa komisja rozpatruje je i decyduje, czy przedłożyć je Parlamentowi.

Dla potrzeb stosowania art. 180, 181 i art. 183 do rozpatrywania tych propozycji na posiedzeniu plenarnym zawarte w tych artykułach odniesienia do „tekstu pierwotnego” lub do „wniosku dotyczącego prawnie wiążącego aktu” rozumie się jako odnoszące się do obowiązujących postanowień.

2.   Zgodnie z art. 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poprawki do niniejszego Regulaminu są przyjmowane większością głosów całkowitej liczby posłów do Parlamentu.

3.   O ile podczas głosowania nie postanowiono inaczej, zmiany w niniejszym Regulaminie i w załącznikach do niego wchodzą w życie pierwszego dnia pierwszej sesji miesięcznej następującej po ich przyjęciu.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności