Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV XIII : UPORABA IN SPREMEMBA POSLOVNIKA

Člen 237 : Sprememba Poslovnika

1.   Vsak poslanec lahko predlaga spremembo Poslovnika in njegovih prilog, kadar je primerno s kratko obrazložitvijo.

Pristojni odbor predlagane spremembe preuči in odloči, ali jih bo predložil Parlamentu.

Za namen uporabe členov 180, 181 in 183 pri obravnavi predlaganih sprememb na plenarnem zasedanju velja, da se sklic na „izvirno besedilo‟ ali predlog pravno zavezujočega akta v navedenih členih nanaša na takrat veljavno določbo.

2.   V skladu s členom 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije so predlogi sprememb tega poslovnika sprejeti le, če zanje glasuje večina vseh poslancev Parlamenta.

3.   Če ob glasovanju ni drugače določeno, spremembe tega poslovnika in njegovih prilog začnejo veljati prvi dan delnega zasedanja po njihovem sprejetju.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov