Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING XIV : DIVERSE BESTÄMMELSER

Artikel 240 : Oavslutade ärenden

Vid slutet av den sista sammanträdesperioden före val till parlamentet, ska samtliga oavslutade ärenden som förelagts parlamentet anses ha bortfallit, om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket.

I början på varje valperiod ska talmanskonferensen fatta beslut om varje motiverad begäran från utskott och övriga institutioner om att återuppta eller fortsätta behandlingen av dessa oavslutade ärenden.

Dessa bestämmelser gäller inte framställningar, medborgarinitiativ och texter för vilka det inte är nödvändigt att fatta beslut.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande