Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XVIII.   Výbor pro ústavní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména přípravy, zahajování a průběhu řádných a zjednodušených postupů revize Smlouvy;

2.   provádění Smluv a hodnocení jejich fungování;

3.   institucionálních důsledků jednání o rozšíření Unie nebo vystoupení z ní;

4.   interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 148 odst. 2 jednacího řádu sohledem na jejich schválení Parlamentem;

5.   jednotného postupu konání voleb;

6.   politických stran a politických nadací na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;

7.   zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;

8.   výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí