Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XVIII.    Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   de institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig forberedelsen, indledningen og afviklingen af almindelige og forenklede revisionsprocedurer for traktaten

2.   gennemførelse af traktaterne og vurdering af, hvorledes de fungerer

3.   de institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse eller udtrædelse af Den Europæiske Union

4.   interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. forretningsordenens artikel 148, stk. 2, med henblik på godkendelse heraf på plenarmødet

5.   en ensartet valgmåde

6.   politiske partier og politiske fonde på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser

7.   fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles

8.   fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik