Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - helmikuu 2020
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VI : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
XVIII.   Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan yhdentymisen toimielimiä koskevat näkökohdat, erityisesti perussopimusten tavanomaisen tai yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn valmistelussa, käynnistämisessä ja toteuttamisessa;

2.   perussopimusten täytäntöönpano ja niiden toiminnan arviointi;

3.   Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen tai unionista eroamisen seuraukset toimielinten kannalta;

4.   toimielinten väliset suhteet, mukaan lukien työjärjestyksen 148 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimielinten välisten sopimusten käsittely;

5.   yhdenmukainen vaalimenettely;

6.   Euroopan tason poliittiset puolueet ja poliittiset säätiöt, tämän kuitenkaan rajoittamatta puhemiehistön toimivaltaa;

7.   sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio on rikkonut vakavasti ja jatkuvasti jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita;

8.   työjärjestyksen tulkinta ja soveltaminen sekä siihen esitettävät tarkistukset.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö