Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

IARSCRÍBHINN VI : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ(1)
XVIII.   An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Tá an coiste freagrach as na nithe seo a leanas:

1.   na gnéithe institiúideacha de phróiseas na lánpháirtíochta Eorpaí, go háirithe a mhéid a bhaineann le hullmhú, tionscnamh agus imeachtaí gnáthnósanna imeachta um athbhreithniú ar na Conarthaí agus nósanna imeachta simplithe um athbhreithniú ar na Conarthaí;

2.   cur chun feidhme na gConarthaí agus measúnú a dhéanamh ar a n-oibriú;

3.   na hiarmhairtí institiúideacha a ghabhann le caibidlíocht ar mhéadú an Aontais nó le tarraingt siar ón Aontas;

4.   caidreamh idirinstitiúideach, lena n-áirítear scrúdú a dhéanamh ar chomhaontuithe idirinstitiúideacha de bhun Riail 148(2) de na Rialacha Nós Imeachta, d'fhonn iad a fhormheas ag an bParlaimint;

5.   nós imeachta toghcháin aonfhoirmeach;

6.   páirtithe polaitiúla agus fondúireachtaí polaitiúla ar leibhéal Eorpach, gan dochar d'inniúlachtaí an Bhiúró;

7.   cinneadh a dhéanamh maidir le sárú leanúnach tromchúiseach a bheith déanta ag Ballstát ar na prionsabail is coiteann do na Ballstáit;

8.   léirmhíniú agus cur i bhfeidhm na Rialacha Nós Imeachta agus tograí i gcomhair leasuithe orthu.

(1)Arna ghlacadh le cinneadh ón bParlaimint an 15 Eanáir 2014.
An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais