Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. vasario mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XVIII.   Konstitucinių reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Europos integracijos institucinius aspektus, visų pirma, įprastinių ar supaprastintų Sutarties persvarstymo procedūrų parengimą, iniciavimą ir eigą;

2.   Sutarčių įgyvendinimą ir jų veikimo įvertinimą;

3.   derybų dėl Sąjungos plėtros ar išstojimo iš jos institucinius padarinius;

4.   santykius tarp institucijų, įskaitant tarpinstitucinių susitarimų, kuriuos ruošiamasi patvirtinti Parlamente, nagrinėjimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 148 straipsnio 2 dalį;

5.   vienodą rinkimų tvarką;

6.   Europos politines partijas ir politinius fondus, nepažeidžiant Biuro įgaliojimų;

7.   atvejų, kai valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą;

8.   Darbo tvarkos taisyklių aiškinimą ir taikymą bei pasiūlymus dėl jų keitimo.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2020 m. sausio 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika