Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2020
EPUB 145kPDF 683k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE VI : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XVIII.   Commissie constitutionele zaken

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van gewone en vereenvoudigde procedures voor de herziening van het Verdrag;

2.   de tenuitvoerlegging van de Verdragen en de evaluatie van de werking ervan;

3.   de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie;

4.   interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 148, lid 2, van het Reglement, met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement;

5.   eenvormige verkiezingsprocedure;

6.   Europese politieke partijen en politieke stichtingen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;

7.   de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;

8.   de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid