Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

IARSCRÍBHINN VI : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ(1)
X.   An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Tá an coiste freagrach as na nithe seo a leanas:

1.   ar leibhéal an Aontais, comhordú a dhéanamh ar an reachtaíocht náisiúnta i réimse an mhargaidh inmheánaigh agus an aontais custaim, go háirithe:

(a)   saorghluaiseacht earraí, lena n-áirítear comhchuibhiú na gcaighdeán teicniúil,
(b)   ceart bunaíochta,
(c)   an tsaoirse seirbhísí a sholáthar ach amháin sna hearnálacha airgeadais agus poist;

2.   feidhmiú an Mhargaidh Aonair, lena n-áirítear bearta atá dírithe ar chonstaicí a d'fhéadfadh a bheith ar chur i bhfeidhm an Mhargaidh Aonair, lena n-áirítear an Margadh Aonair Digiteach, a aithint agus deireadh a chur leis na constaicí sin;

3.   leasanna eacnamaíocha na dtomhaltóirí a chur chun cinn agus a chosaint, seachas saincheisteanna sláinte poiblí agus sábháilteachta bia;

4.   beartas agus reachtaíocht a bhaineann le forfheidhmiú rialacha de chuid an Mhargaidh Aonair agus chearta na dtomhaltóirí.

(1)Arna ghlacadh le cinneadh ón bParlaimint an 15 Eanáir 2014.
An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais