Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - februarie 2020
EPUB 148kPDF 766k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA VI : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
X.   Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   coordonarea, la nivelul Uniunii, a legislaţiilor naţionale în domeniul pieţei interne şi privind Uniunea vamală, în special:

(a)   libera circulaţie a mărfurilor, inclusiv armonizarea standardelor tehnice,
(b)   libertatea de stabilire,
(c)   libertatea de a presta servicii, cu excepţia sectorului financiar şi poştal;

2.   funcționarea pieței unice, inclusiv măsurile de identificare și eliminare a potențialelor obstacole în calea punerii în aplicare a pieței unice, inclusiv a pieței unice digitale;

3.   promovarea și protecția intereselor economice ale consumatorilor, cu excepția chestiunilor privind sănătatea publică și siguranța alimentară;

4.   politica și legislația în materie de asigurare a aplicării normelor privind piața unică și de asigurare a respectării drepturilor consumatorilor.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 31 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate