Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2020
EPUB 135kPDF 647k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
X.   Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Odbor, pristojen za:

1.   usklajevanje nacionalnih predpisov za področje notranjega trga in carinske unije na ravni Unije, zlasti:

(a)   prost pretok blaga, vključno z usklajevanjem tehničnih standardov,
(b)   pravico do ustanavljanja,
(c)   svobodo opravljanja storitev, z izjemo finančnega in poštnega sektorja;

2.   delovanje enotnega trga, vključno z ukrepi za prepoznavanje in odpravljanje možnih ovir za izvajanje enotnega trga, vključno z digitalnim enotnim trgom;

3.   podpiranje in zaščito ekonomskih interesov potrošnikov, razen pri vprašanjih javnega zdravja in varne hrane;

4.   politiko in zakonodajo s področja izvajanja pravil enotnega trga in pravic potrošnikov.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 31. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov