Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. vasario mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XII.   Regioninės plėtros komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos regioninės plėtros ir sanglaudos politikos veikimą ir plėtojimą, kaip numatyta Sutartyse;

2.   Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir kitas Sąjungos regioninės politikos priemones;

3.   kitų Sąjungos politikos sričių įtakos ekonominei ir socialinei sanglaudai įvertinimą;

4.   Sąjungos struktūrinių priemonių derinimą;

5.   sanglaudos politikos miestų aspektą;

6.   atokiausius regionus ir salas bei tarpvalstybinį ir regionų bendradarbiavimą;

7.   santykius su Regionų komitetu, regionų bendradarbiavimo organizacijomis ir vietos bei regioninės valdžios institucijomis.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2020 m. sausio 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika