Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2020
EPUB 145kPDF 683k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE VI : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XII.   Commissie regionale ontwikkeling

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de werking en ontwikkeling van het beleid van de Unie inzake regionale ontwikkeling en cohesie, zoals vastgelegd in de Verdragen;

2.   het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten in het kader van het regionaal beleid van de Unie;

3.   de beoordeling van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische en sociale samenhang;

4.   coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie;

5.   de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid;

6.   ultraperifere regio's en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking;

7.   de betrekkingen met het Comité van de Regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid