Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
XII.   Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   prowadzenia i rozwoju unijnej polityki rozwoju regionalnego i spójności, ustanowionej w Traktatach;

2.   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej;

3.   oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną;

4.   koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych;

5.   miejskiego wymiaru polityki spójności;

6.   regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;

7.   stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności