Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2020
EPUB 142kPDF 648k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XII.    Utskottet för regional utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Genomförande och utveckling av unionens regionala utveckling och sammanhållningspolitik i enlighet med fördragen.

2.   Europeiska fonden för regional utveckling, Sammanhållningsfonden och andra instrument för Unionens regionalpolitik.

3.   Bedömning av hur övrig unionspolitik påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

4.   Samordning av unionens strukturinstrument.

5.   Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken.

6.   De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt samarbete.

7.   Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med lokala och regionala myndigheter.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 30 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy