Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XI.   Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за:

1.   Въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:

а) приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,
б) изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,
в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,
г) сигурността на транспорта,
д) отношенията с международни транспортни органи и организации,
е) Европейската агенция по морска безопасност, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и Съвместното предприятие SESAR;

2.   Пощенските услуги;

3.   Туризма.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност