Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XI.   Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:

a)   společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,
b)   vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,
c)   poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,
d)   bezpečnosti dopravy,
e)   vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi,
f)   Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Agentury Evropské unie pro železnice, Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a společného podniku SESAR;

2.   poštovních služeb;

3.   cestovního ruchu.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí