Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XI.   Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   otázky týkajúce sa rozvoja spoločnej politiky pre železničnú, cestnú, riečnu, námornú a leteckú dopravu, najmä:

a)   spoločné pravidlá platné pre dopravu v rámci Európskej únie,
b)   vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí v oblasti dopravnej infraštruktúry,
c)   zabezpečenie dopravných služieb a vzťahov s tretími krajinami v oblasti dopravy,
d)   bezpečnosť dopravy,
e)   vzťahy s medzinárodnými dopravnými orgánmi a organizáciami;
f)   Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, Železničnú agentúru Európskej únie, Agentúru Európskej únie pre bezpečnosť letectva a spoločný podnik SESAR;

2.   poštové služby;

3.   cestovný ruch.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia