Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 1 : ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 1 : Европейски парламент

1.   Европейският парламент е асамблеята, избрана съгласно Договорите, Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и националното законодателство, прието във връзка с прилагането на Договорите.

2.   Избраните в Европейския парламент представители имат следното наименование:

„Членове на Европейския парламент“ на български,

„Diputados al Parlamento Europeo“ на испански,

„Poslanci Evropského parlamentu“ на чешки,

„Medlemmer af Europa-Parlamentet“ на датски,

„Mitglieder des Europäischen Parlaments“ на немски,

„Euroopa Parlamendi liikmed“ на естонски,

„Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ“ на гръцки,

„Members of the European Parliament“ на английски,

„Députés au Parlement européen“ на френски,

„Feisirí de Pharlaimint na hEorpa“ на ирландски,

„Zastupnici u Europskom parlamentu“ на хърватски,

„Deputati al Parlamento europeo“ на италиански,

„Eiropas Parlamenta deputāti“ на латвийски,

„Europos Parlamento nariai“ на литовски,

„Európai Parlamenti Képviselők“ на унгарски,

„Membri tal-Parlament Ewropew“ на малтийски,

„Leden van het Europees Parlement“ на нидерландски,

„Posłowie do Parlamentu Europejskiego“ на полски,

„Deputados ao Parlamento Europeu“ на португалски,

„Deputaţi în Parlamentul European“ на румънски,

„Poslanci Európskeho parlamentu“ на словашки,

„Poslanci Evropskega parlamenta“ на словенски,

„Euroopan parlamentin jäsenet“ на фински,

„Ledamöter av Europaparlamentet“ на шведски.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност