Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 1 : MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 1 : Europa-Parlamentet

1.   Europa-Parlamentet er den forsamling, der er valgt i henhold til traktaterne, akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og den af traktaterne afledte nationale lovgivning.

2.   De valgte repræsentanter til Europa-Parlamentet betegnes som:

"Членове на Европейския парламент" på bulgarsk

"Diputados al Parlamento Europeo" på spansk

"Poslanci Evropského parlamentu" på tjekkisk

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" på dansk

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" på tysk

"Euroopa Parlamendi liikmed" på estisk

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" på græsk

"Members of the European Parliament" på engelsk

"Députés au Parlement européen" på fransk

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" på irsk

"Zastupnici u Europskom parlamentu" på kroatisk

"Deputati al Parlamento europeo" på italiensk

"Eiropas Parlamenta deputāti" på lettisk

"Europos Parlamento nariai" på litauisk

"Európai Parlamenti Képviselők" på ungarsk

"Membri tal-Parlament Ewropew" på maltesisk

"Leden van het Europees Parlement" på nederlandsk

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" på polsk

"Deputados ao Parlamento Europeu" på portugisisk

"Deputaţi în Parlamentul European" på rumænsk

"Poslanci Európskeho parlamentu" på slovakisk

"Poslanci Evropskega parlamenta" på slovensk

 "Euroopan parlamentin jäsenet" på finsk og

"Ledamöter av Europaparlamentet" på svensk.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik