Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 1. : ZASTUPNICI U EUROPSKOM PARLAMENTU

Članak 1. : Europski parlament

1.   Europski parlament je skupština koja se izabire u skladu s Ugovorima, Aktom od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima te nacionalnim zakonodavstvom koje proizlazi iz Ugovora.

2.   Osobe izabrane u Europski parlament nazivaju se:

"Членове на Европейския парламент" na bugarskom jeziku,

"Diputados al Parlamento Europeo" na španjolskom jeziku,

"Poslanci Evropského parlamentu" na češkom jeziku,

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" na danskom jeziku,

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" na njemačkom jeziku,

"Euroopa Parlamendi liikmed" na estonskom jeziku,

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" na grčkom jeziku,

"Members of the European Parliament" na engleskom jeziku,

"Députés au Parlement européen" na francuskom jeziku,

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" na irskom jeziku,

"Zastupnici u Europskom parlamentu" na hrvatskom jeziku,

"Deputati al Parlamento europeo" na talijanskom jeziku,

"Eiropas Parlamenta deputāti" na latvijskom jeziku,

"Europos Parlamento nariai" na litvanskom jeziku,

"Európai Parlamenti Képviselők" na mađarskom jeziku,

"Membri tal-Parlament Ewropew" na malteškom jeziku,

"Leden van het Europees Parlement" na nizozemskom jeziku,

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" na poljskom jeziku,

"Deputados ao Parlamento Europeu" na portugalskom jeziku,

"Deputaţi în Parlamentul European" na rumunjskom jeziku,

"Poslanci Európskeho parlamentu" na slovačkom jeziku,

"Poslanci Evropskega parlamenta" na slovenskom jeziku,

"Euroopan parlamentin jäsenet" na finskom jeziku,

"Ledamöter av Europaparlamentet" na švedskom jeziku.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti