Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
1. NODAĻA : EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI

1. pants : Eiropas Parlaments

1.   Eiropas Parlaments ir asambleja, kas ievēlēta saskaņā ar Līgumiem, ar 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kuri pieņemti atbilstoši Līgumiem.

2.   Parlamentā ievēlētos pārstāvjus dēvē šādi:

“Членове на Европейския парламент” bulgāru valodā,

“Diputados al Parlamento Europeo” spāņu valodā,

“Poslanci Evropského parlamentu” čehu valodā,

 “Medlemmer af Europa-Parlamentet” dāņu valodā,

“Mitglieder des Europäischen Parlaments” vācu valodā,

“Euroopa Parlamendi liikmed” igauņu valodā,

“Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ” grieķu valodā,

“Members of the European Parliament” angļu valodā,

“Députés au Parlement européen” franču valodā,

“Feisirí de Pharlaimint na hEorpa” īru valodā,

“Zastupnici u Europskom parlamentu” horvātu valodā,

“Deputati al Parlamento europeo” itāliešu valodā,

“Eiropas Parlamenta deputāti” latviešu valodā,

“Europos Parlamento nariai” lietuviešu valodā,

“Európai Parlamenti Képviselők” ungāru valodā,

“Membri tal-Parlament Ewropew” maltiešu valodā,

“Leden van het Europees Parlement” holandiešu valodā,

“Posłowie do Parlamentu Europejskiego” poļu valodā,

“Deputados ao Parlamento Europeu” portugāļu valodā,

“Deputaţi în Parlamentul European” rumāņu valodā,

“Poslanci Európskeho parlamentu” slovāku valodā,

“Poslanci Evropskega parlamenta” slovēņu valodā,

“Euroopan parlamentin jäsenet” somu valodā,

“Ledamöter av Europaparlamentet” zviedru valodā.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika