Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - februarie 2020
EPUB 148kPDF 766k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL I : DEPUTAŢI, ORGANE ALE PARLAMENTULUI ŞI GRUPURI POLITICE
CAPITOLUL 1 : DEPUTAŢI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 11 : Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență

1.   Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, sub forma unui cod de conduită adoptat cu majoritatea membrilor care îl compun și anexat la prezentul regulament (1).

Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze deputații în exercitarea mandatului lor sau a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.

2.   Deputații ar trebui să adopte practica sistematică de a avea reuniuni numai cu reprezentanți de interese care s-au înregistrat în Registrul de transparență instituit prin acordul dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (2).

3.   Deputații ar trebui să publice online toate reuniunile programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră sub incidența Registrului de transparență. Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (6) din anexa I, raportorii, raportorii din umbră și președinții de comisie publică online, pentru fiecare raport, toate reuniunile programate cu reprezentanții de interese care intră în domeniul de aplicare al registrului de transparență. Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe site-ul Parlamentului.

4.   Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe pagina online a deputaților de pe site-ul Parlamentului pentru acei deputați care doresc să publice un audit voluntar sau o confirmare, în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare, cu privire la faptul că indemnizația pentru cheltuieli generale a fost folosită de către aceștia în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare.

5.   Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze deputații în exercitarea mandatului lor sau a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.

6.   Regulile de conduită, drepturile și privilegiile foștilor deputați se stabilesc printr-o decizie a Biroului. Între foștii deputați nu se aplică nicio diferență de tratament.

(1) A se vedea anexa I.
(2) Acordul din 16 aprilie 2014 dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii (JO L 277, 19.9.2014, p. 11).
Ultima actualizare: 31 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate