Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 36 : Nezaradení poslanci

1.   Poslancom, ktorí nie sú členmi politickej skupiny, sa poskytne k dispozícii sekretariát. Podrobné opatrenia, týkajúce sa takéhoto poskytnutia sekretariátu, stanoví Predsedníctvo na návrh generálneho tajomníka.

2.   Predsedníctvo tiež rozhodne o postavení a právach nezaradených poslancov v Parlamente.

3.   Predsedníctvo stanoví pravidlá týkajúce sa poskytovania, čerpania a auditu príspevkov, ktoré sú v rozpočte Parlamentu určené na pokrytie výdavkov na sekretariát a administratívne vybavenie nezaradených poslancov.

Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia